ThuHong Photography

ThuHong Photography

Con yeu em mai (Nguyen Trung Cang)
Nguyen Khang (ttng music)
0:00/5:18
Trăng Viễn Xứ

Em không là thi sĩ
Nên thơ tình viết sẽ không hay
Xa quê hương nhung nhớ từng ngày
Đời viễn xứ mấy ai thấu hiểu
Trăng bên này không xanh dáng liễu
Bởi vì tình đơn điệu hư vô
Trăng cũng phai hương sắc hững hờ
Người đi mãi chưa lần về thăm lại
Quê em nghèo đói ăn thiếu áo
Nên trăng gầy áo não vầng trăng...

Thu Hồng